Technologia

Przy emisji naszych kampanii wykorzystujemy zaawansowane narzędzie Data Management Platform, dzięki któremu mamy możliwość zdefiniowania grup docelowych, do których trafia przekaz. Poniżej przedstawiamy zaawansowane możliwości targetowania kampanii reklamowych w QuizAd.

3rd/2nd Party Data

Mamy możliwość tworzenia grup docelowych na podstawie:

 • Demografii (np. płeć, wiek, dochód, wielkość rodziny itp.)
 • Zainteresowań (np. sport, podróże, finanse)
 • Intencje zakupowe (np. osoby planujące zakup mebli, telewizora, samochodu)
 • Inne grupy docelowe zdefiniowane przez Klienta

Dane które możemy wykorzystać podczas kampanii pochodzą z naszej hurtowni danych, ale istnieje również możliwość zaciągnięcia danych zewnętrznych do emisji kampanii, pochodzących z innych hurtowni danych 3rd party.

Analiza danych pochodzących z kampanii reklamowych 

Podczas emisji kampanii reklamowych mamy możliwość zbierania następujących danych :

 • wyświetlenia quizów
 • kliknięcia w poprawne odpowiedzi
 • kliknięcia w niepoprawne odpowiedzi
 • kliknięcia w reklamę 


Wszelkie dane, które zbieramy poddawane są analizie, dzięki temu możemy optymalizować kampanie reklamowe, jak również mamy możliwość zbierania odpowiedzi, które następnie można wykorzystać:

 • przy kolejnych kampaniach reklamowych,
 • do wzmocnienia przekazu reklamowego w aktualnej kampanii  (QuizAd Story)
 • personalizowaniu przekazu reklamowego na podstawie odpowiedzi w quiz’e
 • stworzeniu modeli bliźniaczych (Look-a-Like) 


Możliwość dowolnego oskryptowania kampanii poprzez kody mierzące Klienta.

Customer Data Platform

Wykorzystywane przez nas narzędzie, daje również możliwość integracji z wewnętrznymi systemami klienta (CRM, bazy danych), korzyści:

 • importu odpowiedzi w quizach do własnych baz danych Klientów i łączenie z informacjami które Klient posiada na temat danego użytkownika
 • wykorzystanie danych własnych klienta (1st party) pochodzących np. z bazy CRM  do emisji kampanii reklamowych
 • łączenie numeru telefonu/adresu email z konkretnym użytkownikiem
 • przeprowadzenie ankiet wśród użytkowników (również na zewnętrznych stronach) np. do badania opinii dotyczącej produktu/usługi (QuizAd Ask/survey)
 • przeprowadzanie ankiet w celu poznania potrzeb klientów (QuizAd Ask/survey)
 • tworzenie ścieżek zakupowych, odzyskiwanie i optymalizacja koszyków zakupowych
 • Cross Device

Dodatkowe możliwości targetowania

Geotargetowanie
Kontekstowe
Po słowach kluczowych
Technologiczne